Legea nr. 197 / 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

|
Legea nr. 292 / 2011 a asistenţei sociale.