Legea nr. 515 / 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.

|
Legea nr. 292 / 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale.

|
Legea nr. 197 / 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.