Legea nr. 95 / 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Republicare.


|

Legea nr. 53 / 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.


|

Legea drepturilor pacientului nr. 46 / 21 ianuarie 2003.


|

Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Republicare.

|
Legea nr. 46 / 2003 privind drepturile pacientului.