Legea nr. 80/2018 pentru aprobarea OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, la legea salarizării.

|
Legea nr. 79/2018 privind aprobarea OUG nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

|
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


|
Legea 53/2003 actualizată 07.08.2017 – Codul Muncii

|
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

|
Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă