Codul Muncii  (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – Republicat, actualizat la 5 ianuarie 2023

Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ

Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – Republicare

Legea nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare


Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


Legea nr. 94 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009
privind acordarea tichetelor de vacanţă


Legea nr. 80 din 28 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Republicare


Legea nr. 80/2018 pentru aprobarea OUG nr. 90/2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, la legea salarizării.

|
Legea nr. 79/2018 privind aprobarea OUG nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

|
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


|
Legea 53/2003 actualizată 07.08.2017 – Codul Muncii

|
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

|
Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă