Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

|
Convenția nr. 87 / 1948
privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical.

|
Convenția nr. 135 / 1971 privind protecția reprezentanților lucrătorilor în întreprinderi și înlesnirile ce se acordă acestora.

|
Convenția Nr. 144 / 1976 privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaționale ale muncii.