Legea nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

|
Legea nr. 436 / 2001 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

|
Legea nr. 319 / 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă