Legea nr. 436 / 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

|
Legea nr. 319 / 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă.

|
Legea nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

|
Legea nr. 436 / 2001 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

|
Legea nr. 319 / 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.